Paus Franciscus’ catechese over het Vormsel (29-1-2014)

KN140203a(audiëntie)
Vaticaanstad 29 januari 2014.
Woord van de Paus.

In de serie catechese over de Sacramenten sprak paus Franciscus tijdens de algemene audiëntie van 29 januari op het sint Pietersplein over het Vormsel.

In deze derde catechese over de Sacramenten staan we stil bij het Vormsel, dat we moeten begrijpen in samenhang met het Doopsel, waarmee het onlosmakelijk verbonden is. Deze twee Sacramenten vormen samen met de Eucharistie, een enige verlossende gebeurtenis – ‘de christelijke initiatie’ -, waarin wij worden opgenomen in de gestorven en verrezen Jezus Christus en zo gemaakt tot nieuwe schepsels en ledematen van de Kerk. Daarom werden deze drie Sacramenten oorspronkelijk achter elkaar toegediend aan het eind van de catechumenale weg, normaliter tijdens de viering van de vigilie van Pasen. De periode van vorming en van geleidelijke invoeging in de christelijke gemeenschap kon wel enkele jaren duren. Stap voor stap kwam men zo tot het Doopsel, dan tot het Vormsel en de Eucharistie.

In het sacrament van het Vormsel wordt men gezalfd. In feite worden we door de zalving met de olie van het Heilig Chrisma, in de kracht van de Heilige Geest, gelijkvormig aan Jezus Christus, de enige ware ‘gezalfde’, de ‘Messias’, de ‘Heilige van God’. De term ‘vormsel’ herinnert ons eraan, dat dit Sacrament een toename met zich mee brengt van de doopgenade; het verenigt ons hechter met Christus; het vervolmaakt onze band met de Kerk; het verleent ons een bijzondere kracht van de Heilige Geest om het geloof te verbreiden en te verdedigen, om de naam van Christus te belijden en ons nooit beschaamd te voelen voor zijn kruis (Catechismus van de Katholieke Kerk, n 1303).

Daarom is het belangrijk er voor te zorgen dat onze kinderen, onze jeugd, dit Sacrament ontvangen. Wij allen hebben de zorg, dat zij gedoopt worden en dat is goed, maar misschien hebben we niet zo veel zorg dat zij het Vormsel ontvangen. Op deze manier blijven ze dan wel halverwege staan en ontvangen de Heilige Geest niet, die zo belangrijk is voor het christelijk leven, omdat juist Hij ons de kracht geeft verder te gaan op onze weg. Staan wij allen er nog eens bij stil: Gaat het ons werkelijk ter harte, dat onze kinderen en onze jeugd het Vormsel ontvangen? Dit is echt belangrijk! En als u thuis kinderen of jongeren hebt, die nog niet gevormd zijn en de leeftijd daarvoor hebben, doe dan al het mogelijke om de christelijke initiatie af te ronden en de kracht van de Heilige Geest te ontvangen.

Natuurlijk is het ook belangrijk de vormelingen goed voor te bereiden op het ontvangen van dit sacrament en hen te leiden naar een persoonlijke betrokkenheid met het geloof aan Christus en in hen gevoel te doen ontwaken van verbondenheid met de Kerk.

Het Vormsel is zoals elke Sacrament geen mensenwerk, maar Gods werk dat zorg draagt voor ons leven, ons doet omvormen naar het voorbeeld van zijn Zoon, ons in staat te doen zijn om Hem lief te hebben zoals Hij dat ons doet. Hij doet dit door ons de Heilige Geest te schenken, waarvan de werking heel de persoon en heel het leven doordringt, zoals weerspiegeld wordt door de zeven gaven, die de Traditie steeds heeft toegeschreven aan de invloed van de Heilige Geest. Ik wil u niet vragen om de zeven gaven op te noemen. Misschien weet u ze nog alle zeven. Maar ik zal toch opnoemen in uw plaats. Deze gaven heten: Wijsheid, Inzicht, Raad, Sterkte, Kennis, Vroomheid en Ontzag voor God. En deze gaven worden ons door de Heilige Geest gegeven in het sacrament van het Vormsel. Aan deze gaven zal catecheses wijden, ná die over de Sacramenten.

Als we de Heilige Geest ontvangen in onze harten en Hem laten handelen, wordt Christus in ons present en neemt vorm aan in ons leven; zodat Hij zelf in en door ons bidt, vergeeft, hoop en troost schenkt, onze broeders dient, noodlijdende en armen helpt, gemeenschap schept om vrede te zaaien. Denk er eens over na hoe belangrijk dat is: door middel van de Heilige Geest, komt Christus zelf dit allemaal doen te midden van ons en voor ons. Daarom is het zo belangrijk dat kinderen en jongeren het Sacrament van het Vormsel ontvangen.

Laten we ons goed herinneren dat wij het Vormsel ontvangen hebben! Wij allen! Laten we op de eerst plaats de Heer danken voor deze gave, en Hem dan vragen ons te helpen als ware christenen – en steeds met vreugde – onze weg te gaan met de gaven die de Heilige Geest ons geschonken heeft.

Samenvatting en traductie Sef Adams

© copyright 2014 Sef Adams; het auteursrecht van deze samenvatting en traductie wordt ook ten aanzien van artikel 15 van de Auteurswet uitdrukkelijk voorbehouden!

Dit bericht is geplaatst in Sine fine. Bookmark de permalink.